Spondylodese voorbereiding & herstel

Behandeling voorafgaand aan de spondylodese-ingreep

Volgens huidig wetenschappelijk Scandinavisch onderzoek wordt geadviseerd vóórafgaand aan de spondylodese-operatie ervoor te zorgen dat de cliënten zo goed mogelijk in conditie zijn middels oefentherapie. Een gezond en fysiek zo sterk mogelijke cliënt heeft de beste kans op een zo goed mogelijk resultaat.

Het Rugcentrum heeft een pre-spondylodeseprogramma ontwikkeld voor cliënten die een spondylodese operatie zullen ondergaan. Het volgen van dit programma zorgt ervoor dat cliënten zo sterk mogelijk de operatie ingaan.

Behandeling Voorbereiding & herstel

Spondylodese herstel 0-12 weken

Gedurende deze periode moet de cliënt veel in bed liggen afgewisseld met steeds vaker en langer lopen. Deze eerste drie maanden zijn de maanden waarin de botaangroei plaatsvindt. De weken na de spondylodese-operatie wordt het accent gelegd op verkrijgen van inzicht in je mogelijkheden; en ga je je belastbaarheid en conditie binnen je dagelijks leven stapsgewijs en voorzichtig opbouwen.

Het Rugcentrum heeft een post-spondylodeseprogramma ontwikkeld dat gericht is op het beste botherstel. De spondylodese mag niet onder druk komen te staan. Dit om te voorkomen dat de schroeven kunnen afbreken en/of losraken. Onze spondylodese-experts kunnen helpen bij het op de juiste manier in en uit bed komen, zitten en de noodzakelijke activiteiten als aankleden, wassen etc. Daarnaast bevat dit programma een lichte opbouw in de twee activiteiten: zitten en lopen (andere activiteiten worden nog niet uitgevoerd). Deze twee activiteiten worden voorzichtig opgebouwd deze eerste twaalf weken.

Spondylodese herstel 3-12 maanden

Gedurende deze periode wordt stapsgewijs gewerkt aan het volledig hervatten van de activiteiten in het dagelijks leven (Bijv. fietsen, bukken en tillen). Deze oefentherapie bij Het Rugcentrum kan na ca. twaalf weken van start gaan. Wanneer hiermee precies gestart kan worden is afhankelijk van het herstel van de betrokken cliënt. Bij deze oefentherapie wordt in sterke mate rekening gehouden met het niet onder spanning zetten van de spondylodeseconstructie. De focus ligt met name op het opbouwen van de algehele belastbaarheid daarbij rekening houdend met de spondylodese en de belastbaarheid van de lage rug.

Therapie voor spondylodese-clienten

Het oefenprogramma voor een spondylodese-cliënt richt zich op het verbeteren van het inzicht in het klachtenbeeld. Daarnaast worden cliënten getraind in het leren aannemen van een juiste actieve houding en het opbouwen van de lumbale- en algehele belastbaarheid.

Unieke behandeling in Nederland

Bij Het Rugcentrum hebben wij veel kennis over en ervaring met de spondylodese. Een goede voorbereiding is dan ook van belang voor een goed eindresultaat. Na de operatie zijn rust en een voorzichtige opbouw echter cruciaal voor het succes. Wij kunnen je helpen dit zo goed mogelijk te doen. Onze ervaring leert dat de leefregels die het ziekenhuis spondylodese-cliënten meegeeft voor het herstel, niet toereikend zijn. Veel spondylodese-cliënten blijven met vragen zitten of weten niet hoe zij kunnen werken aan het voor hen beste herstel.
Onze spondylodesebehandeling is uniek in Nederland. Het bewezen succes van deze behandeling is een waardevolle bijdrage aan het behalen van het beste resultaat na de spondylodese-operatie.

Een goede voorbereiding en herstel is essentieel bij de spondylodese

Laat een rugspecialist je helpen tot het beste spondylodese resultaat te komen

Maak een afspraak