Aspecifieke rugklachten behandeling

Hoe zijn Aspecifieke rugklachten te behandelen?

Acute fase

In deze periode is er sprake van minder dan zes weken rugklachten. Er is sprake van een gunstig beloop in deze periode, ongeveer 74% van de mensen kan binnen deze periode gewoon weer aan het werk. Wetenschappelijk is er geen enkele behandeling die deze tijdsduur kan bekorten. Toch wil dit niet zeggen dat er geen behandeling noodzakelijk is. Wanneer een cliënt onzeker of angstig is omtrent het gebruik van zijn of haar lage rug kan op dat moment Het Rugcentrum u begeleiden in de vorm van goede voorlichting, advies rugontlastende houdingen en rugbelastende activiteiten en op deze wijze voorkomen dat het herstel vertraagd wordt. In de meeste gevallen zal uw huisarts u echter terecht voorzien van adviezen en medicatie.

  1. Plaats je duimen in je rug
  2. Ga actief staan
  3. Ga achterop zitten
  4. Hou je knieën achter je tenen

Subacute fase / Chronische fase van aspecifieke rugklachten

In deze periode is er sprake van langer dan zes weken rugklachten. Na 6 weken is het natuurlijk beloop minder gunstig. Bij niet ingrijpen zien we een dreigend disfunctioneren. De oplossing ligt in de begeleiding van activiteiten, verbeteren van de fysieke- en mentale belastbaarheid en verbetering van inzicht in de oorzakelijke factoren. Uit onderzoek blijkt dat eenzijdige behandeling van één van bovengenoemde onderdelen, geen blijvend resultaat oplevert. Het gevolg is dat rugklachten vaak terugkeren.

Het Rugcentrum voert te allen tijde een cognitief gedragsmatig oefenprogramma uit waarbij aandacht is voor alle in stand houdende factoren.

Start met het behandelen van jouw aspecifieke klachten

Laat een rugexpert een rugprogramma maken.

Maak een afspraak