Aspecifieke rugklachten behandeling

Hoe zijn Aspecifieke rugklachten te behandelen?

Acute fase In deze periode is er sprake van minder dan zes weken rugklachten. Er is sprake van een gunstig beloop in deze periode, ongeveer 74% van de mensen kan binnen deze periode weer aan het gewoon aan het werk. Wetenschappelijk is er geen enkele behandeling die deze tijdsduur kan bekorten. Toch wil dit niet zeggen dat er geen behandeling noodzakelijk is. Wanneer een cliënt onzeker of angstig is omtrent het gebruik van zijn of haar lage rug kan op dat moment Het Rugcentrum u begeleiden in de vorm van goede voorlichting, advies rugontlastende houdingen en rugbelastende activiteiten en op deze wijze voorkomen dat het herstel vertraagd wordt. In de meeste gevallen zal uw huisarts u echter terecht voorzien van adviezen en medicatie.

  1. Plaats je duimen in je rug
  2. Ga actief staan
  3. Ga achterop zitten
  4. Hou je knieën achter je tenen

Subacute fase / Chronische fase van aspecifieke rugklachten

In deze periode is er sprake van meer dan zes weken rugklachten. In de grafiek zien we dat na 6 weken het natuurlijk beloop minder gunstig is. Bij niet ingrijpen zien we een dreigend disfunctioneren en moet er duidelijk gewerkt worden aan begeleiding van activiteiten, omgang met de klachten, verbeteren van de fysieke- en mentale belastbaarheid en verbetering van inzicht in de oorzakelijke factoren van de aanwezige rugklachten. Eenzijdige behandeling van één van bovengenoemde aspecten of eenzijdige behandeling van de aanwezige pijnklachten blijkt uit onderzoek geen blijvend resultaat op te leveren. Het gevolg is terugkerende rugklachten na een mogelijk tijdelijke vermindering van rugklachten (bijvoorbeeld doordat cliënten tijdelijk minder rugbelastende activiteiten uitvoeren, door pijnmedicatie of door pijndempende therapeutische behandelingen) of blijvend aanhoudende rugklachten. Het Rugcentrum voert ten alle tijden een cognitief gedragsmatig oefenprogramma uit.

Start met het behandelen van jouw aspecifieke klachten

Laat een rugexpert een rugprogramma maken.

Maak een afspraak