RSI

Wat is RSI?

RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voor komen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in stand houden van RSI. RSI komt in veel beroepsgroepen voor.

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. CANS staat voor Complaints Arm Neck Shoulder. RSI is de ‘oude’ benaming en CANS is de ‘moderne’ benaming voor hetzelfde klachtenbeeld. Wij gebruiken de oude naam RSI in de verdere beschrijving.

RSI RSI

Meest voorkomende RSI klachten

De bekendste en meest voorkomende RSI klachten zijn:

 • Muisarm, SMS-duim & Wii-arm,
 • Golfelleboog & tenniselleboog (tennisarm),
 • Frozen shoulder,
 • Aspecifieke CANS,
 • Carpaal Tunnel Syndroom (CTS),
 • Peesontsteking & peesschede-ontsteking,
 • Slijmbeursontsteking (bursitis).

RSI terminologie

Nationaal en internationaal bestaan er nog vele andere termen voor dezelfde groep aandoeningen. Voorbeelden daarvan zijn het ‘Occupational Overuse Syndrome (OOS) of ‘arbeidsgebonden klachten’ aan het Bewegingsapparaat.

RSI oorzaken

Voor het ontstaan van RSI klachten is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen, het wordt bepaald door een groep factoren. Die hebben gemeenschappelijk, dat ze bijdragen aan het opbouwen van spanning in de nek-, schouder-, arm- en handregio. RSI klachten zijn dus spanning gerelateerd.

Factoren die RSI kunnen veroorzaken

De volgende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van RSI:

 • Persoonlijkheid. Hoog streefniveau, alles op tijd af willen maken, moeilijk taken uit handen kunnen geven,
 • Aard van het werk. Werk waarbij langdurig repeterende bewegingen worden gemaakt zoals typen, knippen en lopende bandwerk,
 • Taken/taakverdeling. Te weinig afwisseling in taken,
 • Werkdruk. Weinig of geen tijd voor pauze, psychische druk waardoor een krampachtige houding kan ontstaan,
 • Werkduur. Langer dan 4 á 6 uur repeterend werk verrichten,
 • Werkhouding. Het niet goed inrichten van de werkplek, bijvoorbeeld, te laag of juist te hoge stoel, geen armleuningen, beeldscherm niet op de juiste hoogte,
 • Conditie. Cliënten in een goede conditie, kunnen meer hebben qua belasting,
 • Regelmogelijkheden. Te weinig zeggenschap over de taakverdeling, geen mogelijkheid tot eigen werktijd indeling en geen pauze kunnen nemen.

RSI klachten op tijd herkennen

RSI klachten worden kortom niet veroorzaakt door een trauma, maar worden altijd in de loop der tijd opgebouwd. Het is dan ook belangrijk alert te zijn en de symptomen tijdig te herkennen om onherstelbare schade te voorkomen.

RSI symptomen

Onderstaande symptomen horen bij RSI. Wanneer je één of meerdere klachten herkent, neem dan direct maatregelen.

 • Tintelingen in vingers of hand(en);
 • Het gevoel dat de arm of hand doof aanvoelt;
 • Pijnlijke pols en/of schouder;
 • Pijnlijke schouderbladen, armen, nek, rugklachten, vingers;
 • Hoofdpijn;
 • Het gevoel dat het lichaamsdeel koud of juist warm wordt;
 • Onvermogen om de arm op te tillen, bijvoorbeeld ’s nachts,;
 • Wakker worden van de pijn of niet in slaap kunnen komen;
 • Bij pauze treedt verbetering op maar op den duur heeft u het gevoel dat niets echt helpt;
 • Misselijk van de pijn, kan voorkomen;
 • Spierkramp rond nek en schouders;
 • Stijfheid;
 • Krachtverlies;
 • Veel pijn en niet kunnen ontspannen door de pijn;

De 3 RSI stadia

RSI gerelateerde symptomen worden in drie stadia van ernst onderverdeeld.

 1. Waarschuwing: het eerste stadium kenmerkt zich door pijn- en vermoeidheidsklachten tijdens, of kort na het werk. Ze verdwijnen weer na rust. Deze fase is een waarschuwing.
 2. Pijn bij het uitvoeren van verschillende activiteiten: in het tweede stadium houden vermoeidheid en pijn aan bij niet werk gerelateerde bewegingen. Ze verdwijnen ook niet na bijvoorbeeld een weekend rust. Er kunnen tintelingen, slapheid en krachtverlies optreden. Het is dan dringend noodzakelijk professionele hulp in te schakelen.
 3. Voortdurende pijn: het derde stadium is ernstig. De pijn verdwijnt niet, ook al beweegt de cliënt niet. Ook ’s nachts blijft de pijn aanwezig. Ledematen kunnen zelfs opzwellen, tintelen en verdoofd aanvoelen. Werken is vrijwel niet meer mogelijk en zelfs het oppakken van een beker koffie doet al pijn.

Weer binnen de lijnen bij je favoriete sport.