Spondylolyse

Wat is Spondylolyse?

Een Spondylolyse is een rugaandoening waarbij de verbinding tussen het wervellichaam en de wervelboog niet meer intact is. Dit als gevolg van een genetische (aangeboren) afwijking of als gevolg van een opgetreden ‘stressfractuur’.

De pars interarticularis is het zwakste gedeelte van een wervel. Vandaar dat de spondylolyse optreedt in dit gedeelte van de wervel.

De meest voorkomende locatie voor dit optreden is in de laagste wervel van de wervelkolom, dit is de vijfde lendenwervel (L5).

De mechanische belasting op lendenwervel L5 is namelijk het grootst. Deze wervel verbindt de wervelkolom met het bekken. Echter, een probleem met de pars interarticularis kan optreden in elke lendenwervel. Het komt zelden voor in meer dan één wervel op één moment

rugklachten-spodylolyse-definitie Spondylolyse

Spondylolyse oorzaken

Meestal is de oorzaak van een spondylolyse een genetisch (aangeboren) aanlegstoornis van de boog van een wervel, waardoor deze boog niet geheel verbeent. Waarschijnlijk komt dit bij ongeveer 6% van de mensen in meer of mindere mate voor.

Daarnaast kan de spondylolyse ook een soort ‘stressfractuur’ zijn als gevolg van ‘overmatig gebruik’. Dit komt voor bij sporten zoals gymnastiek, gewichtheffen en voetbal. Deze sporten vereisen dat de sporter voortdurend overstrekt en dit kan leiden tot een ‘stressfractuur’ aan één of beide zijden van de wervel (pars interarticularis).

De aanwezige spondylolyse heeft meestal een spondylolisthesis (wervelafglijding) tot gevolg. Dit hoeft niet per definitie voor rugklachten te zorgen. Mocht dit wel tot klachten leiden, dan ziet men over het algemeen een instabiliteitsbeeld van de onderrug ontstaan. (Zie spondylolisthesis).

Spondylolyse symptomen

De aanwezige spondylolyse heeft meestal een spondylolisthesis (wervel afglijding) tot gevolg.
Deze spondylolyse en/of spondylolisthesis hoeft echter niet per definitie voor rugklachten te zorgen. Mocht dit wel tot klachten leiden, dan ziet men over het algemeen een instabiliteitsbeeld van de onderrug ontstaan. (Zie hieronder symptomen spondylolisthesis). Een spondylolisthesis hoeft niet altijd tot klachten te leiden, maar het kan rugklachten veroorzaken die met name bij het staan en lopen verergeren.

Wanneer er wel rugklachten zijn komen met name onderstaande symptomen voor:

  • Instabiel gevoel. Gevoel dat “erin kan schieten”;
  • Pijn in de lage rug;
  • Verstijfd gevoel rond de lage rug;
  • Bewegen van de lage rug kan pijnlijk zijn met name bij het strekken (extenderen);
  • Pijnscheuten;
  • Uitstralende klachten naar de achterzijde van de bovenbenen;
  • Bewegingsbeperking van de lage rug;
  • Rustperiodes verlichten de pijn tijdelijk;

Als vanouds losgaan in de keuken. Pijnvrij.