Ischias behandeling

Hoe kan ischias worden behandeld?

Wanneer een cliënt een heftig ischiasbeeld vertoont, waarschuwen wij deze cliënt vooral om rustig aan te doen. Dit om op deze wijze een hernia te voorkomen, wanneer dat nog mogelijk is. Onder ‘rustig aan doen’ verstaan wij niet dat de cliënt niks meer moet doen, maar geven we de cliënt onderstaande tips.

Behandeling Ischias behandeling

Ischias tips bij een heftig klachtenbeeld

  • Bewegen op geleide van het klachtenbeeld (geen pijn opwekken)
  • Veel afwisseling van houding
  • Tijdelijk geen rugbelastende activiteiten uitvoeren
  • Niet te lang zitten
  • Niet zwaar tillen
  • Af en toe mag de cliënt best even liggen om de rug tot rust te laten komen (bij een heftig beeld)
  • Zoveel mogelijk in beweging blijven

Ischias behandeling

Zodra de cliënt minder klachten ervaart of klachten heeft die dragelijk zijn, kan de cliënt op geleide van zijn of haar klachtenbeeld rustig aan de activiteiten weer opbouwen/blijven uitvoeren. Bij het merendeel van de cliënten verdwijnt het ischiasbeeld binnen twee tot twaalf weken.

Vervolgens is het daarna verstandig de lage rug weer in conditie te brengen. Dit kan met behulp van een rugprogramma van Het Rugcentrum.

Start met het behandelen van jouw ischias klachten

Laat een rugexpert een rugprogramma maken.

Maak een afspraak