Ischias behandeling

Hoe kan ischias worden behandeld?

Wanneer er sprake is van een acuut ischiasbeeld, staat heftige pijn vaak op de voorgrond. Deze periode duurt vaak 6 tot 12 weken. Het natuurlijk herstel kun je bevorderen i.c.m. onderstaande tips. 

Chronische ischias, dit zijn klachten die langer dan 12 weken aanhouden en waarbij verder herstel uitblijft. Er is dan sprake van een in stand houdende factor. Tijdens ons intakegesprek brengen wij deze factoren in kaart en passen we ons behandelprogramma hierop aan.

Behandeling Ischias behandeling

Ischias tips bij een heftig klachtenbeeld

  • Bewegen op geleide van het klachtenbeeld (geen pijn opwekken)
  • Veel afwisseling van houding
  • Tijdelijk geen rugbelastende activiteiten uitvoeren
  • Niet te lang zitten
  • Niet zwaar tillen
  • Af en toe mag de cliënt best even liggen om de rug tot rust te laten komen (bij een heftig beeld)
  • Zoveel mogelijk in beweging blijven

Ischias behandeling

Zodra je minder klachten ervaart of klachten hebt die dragelijk zijn, kan je op geleide van de pijn rustig aan je activiteiten weer opbouwen. Bij het merendeel van de cliënten verdwijnt het ischiasbeeld binnen twee tot twaalf weken.

Houden de klachten aan, dan is het verstandig de lage rug weer in conditie te brengen. Dit kan met behulp van een rugprogramma van Het Rugcentrum.

Start met het behandelen van jouw ischias klachten

Laat een rugexpert een rugprogramma maken.

Maak een afspraak