RSI behandeling

Hoe RSI klachten behandelen?

De behandeling van RSI-klachten richt zich met name op het beïnvloeden van de oorzakelijke factoren van RSI. Dat wil zeggen dat we kijken naar alle oorzakelijke factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van RSI-klachten. Deze oorzakelijke factoren zorgen voor de opbouw van spanning in het klachtengebied.

Het Rugcentrum heeft een rugprogramma ontwikkeld om RSI-klachten tegen te gaan.

Behandeling RSI behandeling

De RSI behandeling

De behandeling richt zich voornamelijk op vermindering van spanningsopbouw in het klachtengebied.

  • Persoonlijkheid. Cliënten met RSI-klachten hebben gemeen dat ze een perfectionistische inslag hebben. Zelfinzicht en aanpassing van hun perfectionistische gedrag kan voor vermindering van spanning zorgen. Bijvoorbeeld: leren omgaan met hun zelf opgelegde werkdruk. Het werk hoeft niet perse vandaag af! Mensen met een ‘van 9 tot 5 mentaliteit’ zullen niet zo snel last van RSI klachten krijgen.
  • Aard van het werk. Werk waarbij langdurig repeterende bewegingen worden gemaakt zoals typen, knippen en lopende bandwerk zorgen in meerdere mate voor spanningsopbouw in betrokken gebied. Het nemen van herstelonderbrekingen tijdens het uitvoeren van dit soort werkzaamheden is essentieel in het verminderen van het RSI klachtenbeeld.
  • Taken/taakverdeling. Te weinig afwisseling in taken. Een marathon lopen is meer intensief, dan 10 maal 4 kilometer. Herstelonderbrekingen tijdens het werk zorgen voor minder opbouw van spanningsklachten in het klachtengebied. Daarnaast kan afwisseling van taken ook ertoe bijdragen dat cliënten minder eenzijdig werk verrichten en minder snel spanning in het klachtengebied zullen opbouwen.
  • Werkdruk. Weinig of geen tijd voor pauze, psychische druk waardoor een krampachtige houding kan ontstaan. Het nemen van pauzes tijdens het uitvoeren van het werk zorgt ook voor minder spanningsopbouw in het klachtengebied.
  • Werkduur. Meer dan 4 á 6 uur repeterend werk verrichten. De ARBO-norm voor bijvoorbeeld PC-werk bedraagt maximaal 6 uur PC-werk per dag. Dit is niet voor niets. Bij langdurig PC-werk zal betrokken cliënt steeds meer spanning opbouwen. Meer dan 6 uren werken zorgt voor intense spanningsopbouw in het klachtengebied.
  • Werkhouding. Het niet goed ingericht zijn van de werkplek: te laag of te hoog afgestelde stoel, geen armleuningen, het beeldscherm niet op de juiste hoogte. Het gevolg hiervan is een inactieve werkhouding die zorgt voor een soort ‘knikpunt’. Een knikpunt dat ontstaat op de overgang van nek naar de wervels waar de ribben aan vast zitten. Tevens worden de spieren in dat gebied bij een inactieve houding ‘uit elkaar getrokken’, waardoor deze spieren gaan reageren met verkorting. Hierdoor wordt veel sneller spanning opgebouwd in deze spieren.
  • Conditie. Cliënten in een goede conditie, kunnen meer hebben qua belasting.
  • Regelmogelijkheden. Te weinig zeggenschap over de taakverdeling, geen mogelijkheid tot eigen werktijd indeling en geen pauze kunnen nemen. Minder zeggenschap en verantwoording binnen het uitvoeren van werktaken heeft tot gevolg dat cliënten dit minder aangenaam vinden; en dit zorgt voor opbouw van stress en heeft een negatief effect op RSI-klachten.

Het succes van de RSI behandeling

We zien dat cliënten met RSI-klachten van hun klachten afkomen of minder klachten ervaren, wanneer bovenstaande factoren zoveel mogelijk beïnvloed worden. Op een manier die voor minder spanningsopbouw zorgt. 95% van de cliënten die zich bij Het Rugcentrum aanmelden komen van hun RSI-klachten af binnen een periode van 3 tot 6 maanden.

Start met het behandelen van jouw RSI klachten

Laat een rugexpert een rugprogramma maken.

Maak een afspraak