Stenose symptomen

Wat zijn de symptomen van stenose?

Tijdens het lichamelijk onderzoek vertoont een cliënt met een stenose de volgende symptomen:

  • Uitstralende klachten in één of beide benen welke bij het lopen en staan ontstaan en direct bij het voorover bukken of zitten verdwijnen,
  • Dezelfde uitstralende klachten kunnen optreden bij houdingen waarbij de wervelkolom gestrekt wordt en verdwijnen bij gebogen houdingen van de wervelkolom.
Diagnose Stenose symptomen

Houding is bepalend voor stenose pijn

De verergering van de stenose klachten zijn het gevolg van houdingsafhankelijke vernauwing van het wervelkanaal. Tijdens lopen en staan heeft men over het algemeen een holle rug. Dit heeft tot gevolg dat het wervelkanaal nauwer wordt, waardoor dan na enige tijd een stuwing en beknelling optreedt van de zenuwwortels. Als men voorover buigt of gaat zitten, wordt de lendenwervelkolom van hol weer recht of zelfs bol. Onder deze omstandigheden is het wervelkanaal het wijdste en verdwijnt de stuwing. Er is dan weer meer ruimte voor de zenuwwortels en de pijn neemt af.

Stenose bij de onderste rugwervel is het meest voorkomend

Aanvankelijk kan de stenose alleen L4/5 betreffen (dit is helemaal onderaan de rug), omdat dit niveau normaal al het nauwste is; maar bij een uitgebreide stenose kunnen ook andere niveau’s betrokken zijn (onderrug L3/4, L2/3 en zelfs midden v/d rug L1/2).

Bij de slijtage kunnen ook één of meerdere tussenwervelschijven aangedaan zijn, die dan enigszins gaan uitpuilen hetgeen de ruimtebeperking uiteraard verergert. Maar vooral is er ruimtebeperking als de slijtage van de tussenwervelschijven zich tot echte hernia’s ontwikkelen; de uitstralende pijn in de benen gedraagt zich anders dan als die bij de hernia, zoals verergering bij hoesten en niezen.

Weer kunnen wandelen met je kleinkind.