Spondylolyse symptomen

Wat zijn de symptomen van spondylolyse?

De aanwezige spondylolyse heeft meestal een spondylolisthesis (wervel afglijding) tot gevolg.

Deze spondylolyse en/of spondylolisthesis hoeft echter niet per definitie voor rugklachten te zorgen. Mocht dit wel tot klachten leiden, dan ziet men over het algemeen een instabiliteitsbeeld van de onderrug ontstaan. (Zie hieronder symptomen spondylolisthesis). Een spondylolisthesis hoeft niet altijd tot klachten te leiden, maar het kan rugklachten veroorzaken die met name bij het staan en lopen verergeren.

SI gewricht pijn diagnose Spondylolyse symptomen

Wanneer er wel rugklachten zijn komen met name onderstaande symptomen voor:

  • Instabiel gevoel. Gevoel dat “erin kan schieten”;
  • Pijn in de lage rug;
  • Verstijfd gevoel rond de lage rug;
  • Bewegen van de lage rug kan pijnlijk zijn met name bij het strekken (extenderen);
  • Pijnscheuten;
  • Uitstralende klachten naar de achterzijde van de bovenbenen;
  • Bewegingsbeperking van de lage rug;
  • Rustperiodes verlichten de pijn tijdelijk;

Weer kunnen tuinieren zonder pijn.