Hoe wordt de diagnose scoliose gesteld?

Rugklachten op jonge leeftijd is abnormaal en ook als er geen rugklachten bestaan maar je denkt wel enige verkromming dan wel scheefstand te hebben, neem dan contact op met de huisarts. Laat je niet leiden door mooie verhalen van paramedici maar overleg met de huisarts. Indien nodig kun je je laten verwijzen naar een orthopeed. De orthopeed zal d.m.v. röntgenfoto’s (eventueel) een scoliose kunnen vaststellen en het aantal graden van de bocht meten. Door deze röntgenfoto’s te herhalen op een later tijdstip, kan de orthopeed vaststellen of de scoliose verandert en zal op basis hiervan de soort therapie kiezen.