Scoliose diagnose

Hoe wordt de diagnose scoliose gesteld?

Rugklachten op jonge leeftijd is abnormaal. Ook als er geen rugklachten bestaan, maar je denkt wel enige verkromming dan wel scheefstand te hebben, neem dan contact op met de huisarts. Laat je niet leiden door mooie verhalen van paramedici maar overleg met de huisarts. Indien nodig kun je je laten verwijzen naar een orthopeed. De orthopeed zal d.m.v. röntgenfoto’s een scoliose kunnen vaststellen en het aantal graden van de bocht meten. Door deze röntgenfoto’s te herhalen op een later tijdstip, kan de orthopeed vaststellen of de scoliose verandert en zal hij op basis hiervan de soort therapie kiezen.

Diagnose Scoliose diagnose

Diagnostiek van een scoliose

Allereerst wordt er een algehele inspectie van de wervelkolom gedaan. Daarna vindt radiografisch onderzoek plaats. Bovendien word je onderzocht op eventuele symptomen van geassocieerde aandoeningen. Daaraan moet dan dikwijls ook wat gedaan worden, vooral als dat een neurologische aandoening is en ook aan sommige syndromen. Daarom is het zeer belangrijk eerst zekerheid te scheppen over het type: ‘idiopatische’ of ‘niet-idiopatische’ scoliose. Ook de behandeling van de scoliose zelf is afhankelijk van het type. Tenslotte word je op elke consultatie van boven tot beneden nagekeken: de asymmetrie van de schouders en de flank en de ernst van de gibbus (rotatie van de ribben/thorax) geven indicaties over eventuele verergering van de kromming.

Radiografie bij scoliose

Voor het radiografisch beoordelen zijn opnamen van de volledige wervelkolom nodig: een full spine. Foto’s die een stuk tonen van de nek, van het ribbenrooster of van de lenden zijn onvoldoende, omdat we hoeken moeten meten om de ernst van de scoliose te kunnen bepalen. Deze kunnen alleen gemeten worden op een foto van de volledige wervelkolom. De bepaling van scoliose hangt af van de grootte van die hoeken.

Tijdcontigente scoliose meting

Bij elk bezoek aan de orthopeed wordt de kromming van de wervelkolom gemeten. Dat gebeurt door op de foto de hoek van Cobb (naam voor hoek in de wervelkolom) te tekenen. De orthopeed trekt lijnen dwars door de twee meest gekantelde wervels. De loodlijnen daarop vormen de hoek van Cobb. Door die hoek te meten tijdens elk bezoek wordt bepaald of de scoliose verergert of stabiel blijft.

Diagnose scoliose bij Het Rugcentrum

Bent je bekend met scoliose gerelateerde klachten of vermoed je dat dit de oorzaak is van jouw klachten neem dan gerust contact met ons op. Tijdens ons lichamelijk onderzoek kunnen wij vaststellen of dit een structurele of een niet-structurele scoliose is. Ook kunnen wij achterhalen of dit de oorzaak is van jouw klachtenbeeld en brengen wij de in stand houdende factoren in kaart. Indien nodig verwijzen wij je door naar je huisarts met de benodigde rapportages.

Weer binnen de lijnen bij je favoriete sport.