Scoliose diagnose

Hoe wordt de diagnose scoliose gesteld?

Een orthopeed kan d.m.v. röntgenfoto’s een scoliose vaststellen en het aantal graden van de bocht meten. Door deze röntgenfoto’s te herhalen op een later tijdstip, kan de orthopeed vaststellen of de scoliose verandert en zal hij op basis hiervan de soort therapie kiezen. De hoekmeting wordt uitgevoerd in Cobb’s Angle. 

Diagnose Scoliose diagnose

Diagnose scoliose bij Het Rugcentrum

Ben je bekend met scoliose gerelateerde klachten of vermoed je dat dit de oorzaak is van jouw pijn, neem dan gerust contact met ons op. Tijdens ons lichamelijk onderzoek kunnen wij vaststellen of dit een structurele of een niet-structurele scoliose is. Ook kunnen wij achterhalen of dit de oorzaak is van jouw klachtenbeeld, en brengen wij de in stand houdende factoren in kaart. Indien nodig verwijzen wij je door naar je huisarts met de benodigde rapportages.

Radiografie bij scoliose

Voor het radiografisch beoordelen zijn opnames van de volledige wervelkolom nodig: een full spine. Foto’s die een deel van de nek, de borst of de lage rug tonen zijn onvoldoende. Het gaat om de wervelkolom in zijn geheel. Deze kunnen alleen gemeten worden op een foto van de volledige wervelkolom.

Voor diagnostiek en behandeling bij jonge mensen met een scoliose, zijn regelmatig röntgenfoto’s nodig. Als iemand het hele traject van röntgenonderzoeken doorloopt, resulteert dit helaas aan veel  schadelijke straling tijdens de jonge jaren. In combinatie met genetische aanleg is de kans op kanker vijfmaal hoger zijn bij deze groep, blijkt uit onderzoek.

Een alternatief waar nu onderzoek naar wordt gedaan is beeldvorming d.m.v. echografie. Hierbij is geen sprake van straling. Dit onderzoek loopt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Tijdcontigente scoliose meting

Bij elk bezoek aan de orthopeed wordt de kromming van de wervelkolom gemeten. Dat gebeurt door op de foto de hoek van Cobb (naam voor hoek in de wervelkolom) te tekenen. De orthopeed trekt lijnen dwars door de twee meest gekantelde wervels. De loodlijnen daarop vormen de hoek van Cobb. Door die hoek te meten tijdens elk bezoek wordt bepaald of de scoliose verergert of stabiel blijft.

Diagnostiek van een scoliose door medisch specialisten

Allereerst wordt er een algehele inspectie van de wervelkolom gedaan. Daarna vindt onderzoek plaats d.m.v. Röntgen/CT-scan en of MRI . Bovendien word je onderzocht op eventuele symptomen van geassocieerde aandoeningen. Een scoliose betreft een 3D rotatievervorming dus moeten alle vlakken goed in beeld worden gebracht. Tenslotte word je op elke consultatie goed lichamelijk onderzocht: de asymmetrie van de schouders en de flank en de ernst van de gibbus (rotatie van de ribben/thorax) geven indicaties over eventuele verergering van de kromming.

Weer binnen de lijnen bij je favoriete sport.