Osteoporose symptomen

Wat zijn de symptomen van osteoporose?

Botontkalking op zichzelf geeft geen klachten. Het gebeurt maar zelden dat je pijn hebt door botontkalking. Toch gaat osteoporose vaak gepaard met pijnklachten. Het is echter niet de osteoporose zelf die clienten ervaren als pijnklachten, maar zijn het de gevolgen die gepaard gaan met het achteruit gaan van de botkwaliteit die voor pijn zorgen.

Diagnose Osteoporose Symptomen

Wervelinzakking door osteoporose

Rugklachten die zich ten gevolge van osteoporose kunnen manifesteren zijn gebroken of ingezakte ruggenwervel(s) met mogelijk stenose tot gevolg; dit is een vernauwing van het wervelkanaal. Ook kunnen de facetgewrichten die de verbinding vormen tussen de verschillende wervels voor pijnklachten zorgen. Wanneer dit het geval is, is er sprake van facetpijn.

Weer kunnen wandelen met je kleinkind.